SA Viljandi Hariduse Arengufond

Fondist

SA Viljandi Hariduse Arengufond on asutatud 6 eraisiku poolt 15.10.2013, mille eesmärk aidata kaasa haridusvaldkonna sihipärasele ja tõhusale arengule ning toetada innovaatilisi tegevusi. Sihtasutuse tegevust kavandab ja korraldab 7-liikmeline nõukogu.

Sihtasutuse eesmärk on olla tulemuslik ja jätkusuutlik Viljandi piirkonna haridusvaldkonna arenguks tegevusi toetava organisatsioon, millel on väljakujunenud roll ning mille tegevus on üldsusele laiemalt tuntud.

Meie missioon on aidata uuenduslike ideede ja tegevuste toetamise kaudu kaasa õpilaste andekuse arengule, olles tugev ja usaldusväärne partner. Arengufondi visioon on olla aastal 2016 tunnustatud ja professionaalne organisatsioon, mis toetab õpilaste arengut ja hakkamasaamist. Arengufond on aktiivne strateegiline haridusinvestor, mis ei toeta üksnes raha, vaid ka vajaliku ekspertiisiga.

Oleme seadnud oma tegevuse prioriteetideks:

Arengufondi strateegilised eesmärgid:

Sihtasutus järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.

Kontaktid

Dokumendid

Powered by